VANHAN SAKARALIITTIMEN VAIHTO 2” NOKKAVIPULIITTIMEEN (CAMLOCK-LIITTIMEEN)

Öljylämmityslaitteistoja koskevassa lainsäädännössä edellytetään, että säiliöiden täyttöliittiminä käytetään nokkavipuliittimiä. Öljylämmityslaitteistoja (säiliöt, putkistot ja varusteet) koskevassa lainsäädännössä edellytetään myös, että kaikki osapuolet ovat selvillä järjestelmiä koskevista vaatimuksista.

Kaikki sakaraliittimillä varustetut täyttöyhteet ovat käytännössä useita kymmeniä vuosia vanhoja, jolloin niiden tiiviys ei ole luotettava. Kuljettajat on ohjeistettu, ettei sakaraliittimillä varustettuihin toimituskohteisiin toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen. Vanhanmallisen liittimen vuoksi estyneestä toimituksesta veloitetaan turha käynti-maksu (50 eur).

Kiinteistöjen omistajien edellytetään huolehtivan laitteistojensa asianmukaisesta kunnosta. Kuljetusyrityksiltä/kuljettajilta edellytetään, etteivät ne toimita tuotetta, jos kiinteistössä on täyttöliitin, jonka tiiviydestä ei ole selkeää varmuutta. Menettelyllä pyritään ehkäisemään henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen syntymistä. Järjestelmien kunnossapidon laiminlyönneistä aiheutuva ympäristön ja omaisuuden pilaantuminen sekä henkilöturvallisuuden vaarantuminen voi johtaa myös vakaviin seuraamuksiin.

Sakaraliittimillä varustettujen vanhentuneiden täyttöyhteiden kanssa on ollut vuosien saatossa useita ongelmia. Asiakkaille on useamman vuoden ajan tiedotettu vanhojen liittimien aiheuttamasta vakavasta öljyvahingon vaarasta ja suositeltu täyttöliittimen vaihtoa. Ympäristön pilaantumisesta aiheutuvat puhdistuskustannukset voivat tapauksesta riippuen muodostua huomattaviksi.

Kysy lisää asiakaspalvelusta 0800 19 292.

 

HUOM!

Täyttöliittimen vaihdon saa suorittaa vain Tukesin (Turvatekniikan keskuksen) valtuuttama huoltoliike. Luettelo hyväksytyistä liikkeistä on Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi

(http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Toiminnanharjoittajat/) tai Lämmitysenergiayhdistys LEY:n verkkosivuilla http://www.ley.fi/