Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lämpöpuisto Oy, Y-tunnus 0794279-7

Rieskalähteentie 55-57

20300 TURKU

 

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Raija Harjula

Rieskalähteentie 55-57

20300 TURKU

040 351 5523, raija.harjula@lampopuisto.fi

 

Tekninen yhteyshenkilö:

IT- ja tietosuojavastaava Ville Pasonen

Rieskalähteentie 55-57

20300 TURKU

040 507 6072, ville.pasonen@lampopuisto.fi

 

3. Rekisterin nimi

Lämpöpuisto Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Henkilötietoja käytetään tilausten käsittelemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tarvittaessa yhteyden saamiseksi asiakkaisiin. Rekisteritietoja käytetään myös tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä sähköistä ja painettua markkinointia ja asiakasviestintää (Lämmöllä-lehti) varten. Rekisterissä olevia tietoja tarkistetaan vähintään kerran vuodessa Suomen Asiakastiedon toimesta kuntokartoituksilla ja poistoilla.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta osoitteeseen info@polttooljy.fi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan oma suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinointiin, kehittämiseen sekä analysointiin.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa myös asiakaspalvelutehtävissä Suomen Telecenter Oy:lle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Henkilötietoja käsittelevät Lämpöpuisto Oy:n lukuun konsernin emoyhtiö ST1, kuljetusliikkeet sekä ohjelmistotoimittajat Fenix Solutions Oy, Tietoaika Oy, Whitestone Oy, Chilit Oy sekä LINK Mobility Oy.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Lämpöpuisto Oy:n asiakkaan ja Lämpöpuisto Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

Henkilön perustiedot, kuten:

•                         Nimi, osoite, kieli

•                         Henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa

•                         Tarvittavat yhteystiedot kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:

•                         Erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot, kuten tuote-, osto-, hinta-, etu-,       tarjous-,toimitus-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot.

Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröidyn asiakkuutta, tarkoittaen esimerkiksi myyjiä ja asiakaspalvelijoita.

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä vähintään Kirjanpitolain 2 luvun 10 §:ssä mainitut 6 vuotta, mutta asiakkuuksien hoidon vuoksi säilytämme asiakkaiden tilaushistoriaa pidempäänkin, jotta kiinteistöihin tapahtuvien omistajamuutoksiin voidaan antaa tietoa uusia omistajia varten. Tämä tieto koskee esimerkiksi kiinteistön lämmityspolttoöljyn kulutusta.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteitä ovat asiakkaan suostumuksella ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot. Tarvittaessa asiakkaan luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannasta.

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. a, b ja c -kohdat) ja hänen asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista mukaan lukien myös kolmannen osapuolen tunnistautumis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Lämpöpuisto Oy:n valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Asiakasrekisterin henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen asiallinen yhteys ja käyttöoikeus.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot ovat suojattu palomuurilla, kulunvalvonnalla, ohjelmistollisesti, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Verkkosivustolla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla.

Manuaalinen aineisto

Aineistoa säilytetään lukitussa ja toimistoaikana valvotussa tilassa.

 

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen:

Lämpöpuisto Oy, Rieskalähteentie 55-57. 20300 TURKU

 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevien henkilötietojensa korjaamista, muuttamista tai poistamista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä Lämpöpuisto Oy:lle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

 

11. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen:

Lämpöpuisto Oy, Rieskalähteentie 55-57, 20300 TURKU.

Lämpöpuisto Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

Evästeiden käyttö verkkokaupassa

Verkkokaupassamme käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden avulla keräämme sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on käyttäjälähtöisesti kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä. Kävijätiedot on anomisoitu, eikä niitä lähetetä kolmansille osapuolille. Halutessasi voi kieltää evästeiden käytön.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Verkkokaupassamme käytetään sekä istuntokohtaisia- että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istunkohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käytämme verkkokaupassamme kolmannen osapuolen tarjoamaa anlytiikkaohjelmisto (Google Tag Manager), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

•                         käyttäjän IP-osoite

•                         kellonaika

•                         käytetyt sivut

•                         selaintyyppi

•                         mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle

•                         miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle

•                         mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Useimmat selaimet mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytksemisen.

Evästeiden käyttö vaatii käyttäjän suostumuksen

Evästeistä, käyttötietojen tallentamisesta ja niiden käyttötarkoituksesta on kerrottava selkeästi ja kattavasti sivuston käyttäjälle. Palvelun käyttäjältä on pyydettävä suostumus tietojen tallentamiseen ja käyttöön. Tietojen antaminen ja mahdollisuus niiden tallentamisen kieltämiseen pitää toteuttaa käyttäjän kannalta mahdollisimman vaivattomasti.

Tietoyhteiskuntakaari 205 §

Suomessa on tulkittu sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä siten, että käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen esimerkiksi selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla.

Suomessa evästeistä tiedottamista tai niiden hyväksymistä varten ei vaadita erillistä ponnahdusikkunaa. Evästekäytännöt on kuitenkin mainittava verkkosivuilla niin, että käyttäjän on mahdollista saada niistä lisätietoa.

Tulkintakäytäntö vaihtelee valtioittain. Ulkomaisissa palveluissa evästeitä saatetaankin kysyä sivustokohtaisesti.

Evästeistä ei tarvitse tiedottaa,

jos niiden ainoana tarkoituksena on toteuttaa viestin välittäminen teknisesti

jos niiden ainoana tarkoituksena on helpottaa palvelun käyttöä tai

jos käyttäjä on pyytänyt evästeiden käyttöön perustuvaa palvelua (esimerkiksi verkkopankkipalvelut).

Palvelutarjoajan tiedonantovelvollisuus

Palveluntarjoajan pitää noudattaa tietoyhteiskuntakaarta (entinen sähkökauppalaki) ja siinä määriteltyä tiedonantovelvollisuutta, jos se tallentaa verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, esimerkiksi evästeitä, käyttäjän päätelaitteelle tai

hyödyntää verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja.

Jos tiedonantovelvollinen on esimerkiksi sivuston käyttöä kuvaavan tilastopalvelun tarjoaja, voi sivun palveluntarjoaja pyytää suostumuksen tietojen käsittelyyn.

 

Tietoyhteiskuntakaarta (22 luku) sovelletaan internetin yhteisö- ja ajanvietepalveluihin.