Tietosuojaseloste


Tietosuojaseloste


Organisaatio ja strategia


Lämpöpuisto Oy:n (“Lämpöpuisto”) pääasiallisena toimintana on Polttonesteiden ja lämmitysöljyjen suoramyynti. Lämpöpuisto Oy on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus öljyalalta. Olemme myös Suomen suurimpia säiliötoimittajia polttonesteissä.
Suhtaudumme henkilötietojesi suojaamiseen vakavasti ja olemme sitoutuneet täyttämään EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaiset velvoitteemme. 


Yhteystiedot 


Henkilötietojen rekisterinpitäjän identiteetti 
Lämpöpuisto Oy
Y-Tunnus 0794279–7
Rieskalähteentie 55, 20300 Turku 
Tietosuojasta vastaava henkilö: Ville Pasonen ville.pasonen@lampopuisto.fi 


Henkilötietojen käsittely


Henkilötietojen lähteet 


Vastaanotamme henkilötietoja suoraan sinulta. Henkilötietoja kerätään joko tuotteen tai palvelun toimituksessa, työsuhteessa tai hakiessa töitä organisaatiostamme tai vieraillessa nettisivuillamme.
Saatamme saada tietoa ulkopuolisista lähteistä, kuten alla olevassa taulukossa on kuvattu.

Vastaanottamamme henkilötiedot Lähde
Nimi, yhteystiedot, ostohistoria ja muut asiakassuhteen yhteydessä kerätyt tiedot Henkilötietoja saadaan Lämpöpuiston tai kolmansien osapuolien IT-järjestelmistä lain sallimissa rajoissa
Nimi, yhteystiedot, ostotiedot ja muut taloudelliset tiedot, henkilötunnus, luottotiedot ja laskutustiedot Luottotietojen tarkistuksen palveluntarjoajat
Video- ja kuvamateriaali kameravalvonnasta  Kuljetuksen yhteydessä autossa on kameravalvonta, jonka tallenteita käytetään toimituksen turvallisuuden varmistamiseksi

 


Henkilötietojen käsittelytarkoitukset 


Alla olevasta taulukosta löydät tiedot siitä, mitä henkilötietoja käsitellään sekä mitkä ovat käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet käsittelylle. 

Käsittelytarkoitus Oikeusperuste  Henkilötietojen ryhmät
Luottotietojen tarkastus Sopimus Nimi, yhteystiedot, ostotiedot ja muut taloudelliset tiedot, henkilötunnus, luottotiedot ja laskutustiedot
Taloudelliset prosessit Sopimus Nimi, yhteystiedot, sopimuksen tiedot, henkilötunnus, tilinumero, laskutustiedot ja ostotiedot, muut taloudelliset tiedot
Väärinkäytösten ehkäisy Oikeutettu etu Käsittelystä saatavia etuja ovat palvelun luotettavuus ja turvallisuus sekä taloudelliset edut. Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, kansalaisuus, kieli, sukulaissuhteet, syntymäaika, rakennuksia ja kiinteistöjä koskevat tiedot
Tuotteiden kuljetus

Sopimus

Oikeutettu etu

Kameravalvonta kuljetuksen yhteydessä perustuu oikeutettuun etuun. Kameravalvonnalla varmistetaan toimituksen turvallisuus ja laatu, kun kyse on vaarallisten aineiden kuljetuksesta (laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta)

Nimi, yhteystiedot, video- ja kuvamateriaali kuljetusauton kameravalvonnassa, muut kuljetusta varten tarvittavat tiedot 
Asiakaspalvelu Sopimus Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, pankkitiedot, asiakasnumero, sijaintitiedot, ostotiedot ja ostohistoria, toimitus- ja laskutustiedot, muut tilaukseen liittyvät tiedot
Asiakassuhteen hallinta ja palvelun kehitys Sopimus Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, pankkitiedot, asiakasnumero, sijaintitiedot, ostotiedot ja ostohistoria, toimitus- ja laskutustiedot, muut tilaukseen liittyvät tiedot
Tilausten hallinta Sopimus Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, pankkitiedot, asiakasnumero, sijaintitiedot, ostotiedot ja ostohistoria, toimitus- ja laskutustiedot, muut tilaukseen liittyvät tiedot, maksusitoumustiedot, edunvalvonta-asiakkaiden tiedot
Tilausportaali Sopimus Nimi, yhteystiedot, sijaintitiedot, tilauksen tiedot ja tilaushistoria, laskutustiedot
Suoramarkkinointi

Suostumus

Suostumuksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun

Nimi, yhteystiedot

    
Heikommassa asemassa olevien henkilötietojen käsittely 


Tiedostamme, että asiakkaisiimme voi kuulua heikommassa asemassa olevia henkilöitä.  Toivomme ja kannustamme huoltajia / edunvalvojia keskustelemaan henkilötietojen käsittelystä huollettavan / päämiehensä kanssa. Jos teillä on mitään kysymyksiä liittyen henkilötietojen käsittelyyn palveluissamme ja tuotteissamme, annamme mielellämme lisätietoa ja vastaamme kysymyksiinne.


Säilytysajat 


Olemme määritelleet säilytysajat perustuen käsittelytarkoitukseen ja sovellettavaan lainsäädäntöön. Esimerkiksi kirjanpitoon liittyvät lait edellyttävät, että säilytämme tietoja tietyn ajan. Arvioimme keräämiämme henkilötietoja säännöllisesti varmistaaksemme, että tieto on ajantasaista ja sitä ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai lainsäädäntö edellyttää. 


Jos sovellettavassa lainsäädännössä ei toisin mainita, säilytysajat ovat seuraavat: 

Käsittelytarkoitus Säilytysaika

Luottotietojen tarkastus

Nimi, yhteystiedot, ostotiedot ja muut taloudelliset tiedot, henkilötunnus, luottotiedot ja laskutustiedot

12 kuukautta päätöksen vastaanottamisesta ja 36 kuukautta vanhojen asiakkaiden osalta

Taloudelliset prosessit

Nimi, yhteystiedot, sopimuksen tiedot, henkilötunnus, tilinumero, laskutustiedot ja ostotiedot, muut taloudelliset tiedot

Tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Väärinkäytösten ehkäisy

Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, kansalaisuus, kieli, sukulaissuhteet,   syntymäaika, rakennuksia ja kiinteistöjä koskevat tiedot

6 + 1 vuotta tilausvuodesta

Tuotteiden kuljetus

Nimi, yhteystiedot, video- ja kuvamateriaali kuljetusauton kameravalvonnassa, muut kuljetusta varten tarvittavat tiedot

Kameravalvonnan tallenteita säilytetään enintään 30–90 päivää. Jos tallennetta on tarve säilyttää pidempään, esimerkiksi toimituksen turvallisuutta tai laatua koskevan asian selvittämiseksi, tallennetta säilytetään enintään viisi vuotta.

Muita kuljetusta varten tarvittavia tietoja säilytetään 5 vuotta + kuluva vuosi viimeisimmästä tilauksesta.

Asiakaspalvelu

Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, pankkitiedot, asiakasnumero, sijaintitiedot, ostotiedot ja ostohistoria, toimitus- ja laskutustiedot, muut tilaukseen liittyvät tiedot

5 vuotta + kuluva vuosi viimeisimmästä tilauksesta.

Asiakassuhteen hallinta ja palvelun kehitys

Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, pankkitiedot, asiakasnumero, sijaintitiedot, ostotiedot ja ostohistoria, toimitus- ja laskutustiedot, muut tilaukseen liittyvät tiedot

5 vuotta + kuluva vuosi viimeisimmästä tilauksesta.

Tilausten hallinta

Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, pankkitiedot, asiakasnumero, sijaintitiedot, ostotiedot ja ostohistoria, toimitus- ja laskutustiedot, muut tilaukseen liittyvät tiedot, maksusitoumustiedot, edunvalvonta-asiakkaiden tiedot

5 vuotta + kuluva vuosi viimeisimmistä tilauksesta.

Tilausportaali

Nimi, yhteystiedot, tilauksen tiedot

5 vuotta + kuluva vuosi viimeisimmästä tilauksesta.

Suoramarkkinointi

Nimi, yhteystiedot

5 vuotta + kuluva vuosi viimeisimmästä tilauksesta.


Jos haluat saada yksityiskohtaisempaa tietoa säilytysajoista, ota yhteyttä meihin lähettämällä pyyntö osoitteeseen ville.pasonen@lampopuisto.fi. 


Henkilötietojen vastaanottajat


Käytämme palveluntarjoajia, jotka avustavat meitä liiketoimintamme tehostamisessa ja palveluidemme tarjoamisessa. Vastuullisena yrityksenä käytämme aina useita sopimuksellisia toimenpiteitä ja muita järjestelyjä varmistaaksemme, että palveluntarjoajamme käsittelevät henkilötietojasi lainsäädännön ja kehittyneen käsittelytoiminnan mukaisesti. 


Varmistaaksemme henkilötietojesi käsittelyn korkean tason ja luottamuksellisuuden meillä on tietojenkäsittelysopimus kaikkien palveluntarjoajiemme kanssa, jotka ovat mukana tietojenkäsittelyssä. Palveluntarjoajillamme ei ole lupaa käsitellä tietojasi millään tavalla sovittujen palveluiden ulkopuolella. 


Tietojen vastaanottajat on kuvattu alla olevassa taulukossa. 

Vastaanottaja Henkilötietojen ryhmät

St1 konserniin kuuluvat muut yhtiöt

Toimien tietojen käsittelijänä puolestamme

Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, ostotiedot ja muut asiakassuhteen yhteydessä kerätyt tiedot

North European Oil Trade Oy (NEOT)

Toimien tietojen käsittelijänä puolestamme

Nimi, yhteystiedot, kuljetukseen liittyvät tiedot

Conventures Finland Oy

Toimien tietojen käsittelijänä puolestamme

Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, ostotiedot ja muut asiakassuhteen yhteydessä kerätyt tiedot

Välittäjämyyjät

Toimien tietojen käsittelijänä puolestamme

Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, ostotiedot ja muut asiakassuhteen yhteydessä kerätyt tiedot

Louhos Digital Oy

Toimien tietojen käsittelijänä puolestamme

Nimi, yhteystiedot, tilausta koskevat tiedot tilausportaalissa

  
Meidän saattaa täytyä luovuttaa tiettyjä tietoja julkisille viranomaisille tai lainvalvontaviranomaisille lain edellyttäessä sitä. Luovutamme tietoja vain, kun luovutus perustuu riittävään lakiin perustuvaan viranomaisen määräykseen tai toimivaltaisen tuomioistuimen haasteeseen.  

 
Fuusioiden ja yritysjärjestelyiden tilanteessa ostava osapuoli voi saada pääsyn olennaisiin asiakastietoihin. 


Tiedonsiirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle


Emme siirrä tietoja Euroopan unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


Henkilötietojesi turvaaminen 


Meillä on käytössä sopivat tietoturvakäytännöt ja toimenpiteet, joilla suojaamme henkilötietojasi tietojen menetykseltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta pääsyltä. 


Takaamme, että tietosi pidetään luottamuksellisesti ja turvassa. Kaikki työntekijät, jotka ovat oikeutettuja käsittelemään tietojasi ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen. Meillä on käytössä roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta, mikä tarkoitta, että jokaisen työntekijän pääsy resursseihin ja henkilötietoihin perustuu hänen asemaansa ja työnkuvaansa. Kaikki työntekijöidemme käyttämät verkot ja palvelut ovat suojattu asianmukaisilla turvatoimenpiteillä. 


Meillä on käytössä menettely tietoturvaloukkausten hallinnointiin, joka mahdollistaa mahdollisten riskien arvioinnin, ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille ja lähettää sinulle hälytyksen, jos tietoturvaloukkaus on vaikuttanut henkilötietoihisi. Koulutamme koko henkilöstöämme säännöllisesti varmistaaksemme henkilötietojesi suojan.


Sinun oikeutesi 


Sinulla on tietyt oikeudet koskien henkilötietojasi, kuten oikeus saada tutustua tietoihin sekä oikeus oikaista, poistaa ja saada kopio tiedoistasi. Pyrimme varmistamaan, että voit toteuttaa oikeuksiasi tehokkaasti. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä meille pyynnön osoitteeseen: ville.pasonen@lampopuisto.fi. Oikeutesi ja niiden selitykset ovat listattuna alla. 

Oikeus saada tietoa

Sinulla on oikeus saada tietoa organisaatiostamme ja yksityiskohtia henkilötietojesi käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus saada tietoa niistä vastaanottajista, joille tietojasi saatetaan luovuttaa.

Oikeus saada tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus tietää, että käsittelemme tietojasi ja saada tutustua tietoihin.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevia vääriä henkilötietoja.

Oikeus poistaa tiedot (“Oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistoa. Tietyissä tapauksissa tämä oikeus saattaa olla rajattu tietojen säilytykseen liittyvien pakollisten lakisääteisten velvoitteiden takia, joista kerromme sinulle.

Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että rajaamme tiettyjen tietojen käsittelyn ainoastaan niiden säilytykseen. Ota huomioon, että henkilötietojesi käsittelyn rajaaminen voi vaikuttaa negatiivisesti mahdollisuuksiisi vastaanottaa odotettuja tuotteita tai palveluita meiltä.

Oikeus siirtää tietoja

Sinulla on oikeus pyytää meiltä tietojasi järjestelmällisessä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, joka sallii tietojen siirtämisen toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tapauksissa. Analysoimme kyseessä olevassa tapauksessa ovatko oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle riittävät käsittelyn jatkamiselle tai lopetamme henkilötietojesi käsittelyn.

Oikeudet liittyen automaattiseen päätöksentekoon

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksenteon kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattisen käsittelyyn ja josta aiheutuu sinulle oikeusvaikutuksia tai muita merkittäviä vaikutuksia. Sinulla on oikeus vaatia, että ihminen tarkistaa päätökset, jotka perustuvat automaattiseen päätöksentekoon.

Emme tee päätöksiä, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn ja joilla olisi oikeusvaikutuksia tai muita merkittäviä vaikutuksia.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilman ehtoja. Tämä ei kuitenkaan vaikuta sellaisen suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen, joka tapahtui ennen suostumuksen peruuttamista.

Käytämme suostumusta oikeusperusteena. Katso lisätietoja yläpuolelta.

Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle

Jos mielestäsi henkilötietojesi käsittely ei noudata tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.


Jos tarvitset lisätietoa tai apua oikeuksiesi käyttämiseen tai jos sinulla on muita kysymyksiä liittyen henkiötietojesi käsittelyyn tai tähän tietosuojaselosteeseen, ota yhteyttä meihin verkkosivullla tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: ville.pasonen@lampopuisto.fi tai soittamalla asiakaspalveluun.
 

Muutokset tähän selosteeseen


Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta, jos toiminnassamme tapahtuu muutoksia. Kyseisessä tilanteessa pyrimme ilmoittamaan sinulle muutoksista. 
Tämä Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.5.2024